របៀប​ដំឡើង​ពុម្ព​អក្សរ​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ

ពុម្ព​អក្សរ​ថ្មី​ៗ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ ទាំង​ភាសា​ខ្មែរ ក៏​ដូច​ជា​ភាសា​បរទេស និង​ត្រូវ​បាន​ចែក​ចាយ​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ មាន​ដូច​ជា​វិបសាយ Dafont.com និង Selapa.net ។ល។ ថ្ងៃ​នេះ មគ្គទេសក៍ សូម​បង្ហាញ​លោក​អ្នក​ពី​របៀប​នៃ​ការ​ដំឡើង​ពុម្ព​អក្សរ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ។ សូម​អនុវត្តន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖
របៀប​តំឡើង​ពុម្ព​អក្សរ​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ
១. បើក​ពុម្ពអក្សរ : ក្រោយ​ពី​ដោនឡូត​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​លោក​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​រួច​ហើយ សូម​ចូល​ទៅ​កន្លែង​រក្សា​ទុក​ពុម្ព​អក្សរ​ទាំង​នោះ អាន ៖ របៀប​ដោនឡូត​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​ពី​វិបសាយ Selapa
២. ដំឡើង​ទាំង​អស់ : ជ្រើស​រើស​ពុម្ព​អក្សរ​ទាំង​អស់ (Select All) រួច​ចុច​លើ​មិនញ៉ូ File ក្រោយ​មក​សូម​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ Install អាន ៖ របៀប​ដោនឡូត​ពុម្ព​អក្សរ​ពី​វិបសាយ Dafont
៣. ដំឡើង​មួយ​ចំនួន : ជ្រើស​រើស​ពុម្ព​អក្សរ​ណា​មួយ (២ ឬ ៣) រួច​ចុច​លើ​កូន​កណ្តុរ​ផ្នែក​ខាង​ស្តាំ សូម​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ Install៕ ទស្សនា​វីដេអូ ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *