អត្ថបទព្រាង

ភាព​ភ្លេច​ភ្លាំង​តែង​តែ​កើត​មាន​ជា​រឿង​ៗ​ជា​ធម្មតា​របស់​មនុស្ស​ទូទៅ មិន​ថា​ចាស់ ឬ​ក៏​ក្មេង​នោះ​ទេ ហើយ​មាន​ម្ចាស់​គណនី Gmail មួយ​ចំនួន​ឧស្សាហ៍​ភ្លេច​ពាក្យ​សម្ងាត់​របស់​ខ្លួន ហើយ​មិន​ដឹង​ធ្វើ​របៀប​ណា ក៏​ចេះ​តែ​បង្កើត​គណនី​ថ្មី​ជា​រឿអានអត្ថបទ

របៀប​ដោនឡូត​ពុម្ព​អក្សរ​ពី​វិបសាយ Dafont

ធុញ​នឹង​ពុម្ព​អក្សរ​ដដែល​ៗ​មែន​ទេ ? ហើយ​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​ចង់​បាន​ពុម្ព​​អក្សរ​ស្អាត​ៗ​យក​មក​ប្រើ។ នៅ​លើ​វិបសាយ Dafont មាន​ពុម្ព​អក្សរ​ជា​ច្រើន​ដែល​ស្អាត​ៗ ហើយ​អ្នក​អាច​ចម្លង​យក​មក​ប្រើ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ ដើម្បី​បាន​ពុម្ព​អក្សរ​ទាំង​នោ… អានអត្ថបទ